Zoeken
17 dec 2020

Ons mooiste cadeau:
een warme maaltijd en een dak

Blycolin steunt het Rode Kruis

 

Voor Blycolin – vele klanten en relaties van ons – was het een moeizaam jaar. Zonder twijfel behoort de horeca tot de zwaarst getroffen sectoren door corona. Voor sommige van onze klanten betekende dat (tijdelijke) sluiting, terwijl in andere periodes de klandizie sterk tegenviel.

 

Ondanks alle tegenslagen die we dit jaar hebben gehad, is het goed stil te staan bij hen die het zwaarder hebben. Mensen die geen reserves hebben om op terug te vallen en voor wie zelfs de meest basale dingen als voedsel en onderdak niet (meer) vanzelfsprekend zijn. Dat is natuurlijk niet iets van dit jaar alleen, maar corona heeft vooral de meest kwetsbare mensen getroffen, zo bevestigt ook het Rode Kruis.

In mei dit jaar heeft het Rode Kruis een Nationaal Actieplan gelanceerd voor de hulpverlening rondom de coronacrisis. Hiermee wil de organisatie in totaal zo’n 460.000 mensen helpen. In veel gevallen gaat het om zaken als mensen die mogelijk besmet zijn met het coronavirus te vervoeren naar een testlocatie of hulp bij het bron- en contactonderzoek. Maar ook gaat het om hulp aan de meest kwetsbaren in de vorm van voedselhulp, onderdak en psychosociale ondersteuning.

Daarom steunt Blycolin dit jaar het Rode Kruis met een donatie, specifiek waar het voedselhulp en onderdak betreft. Ook steunen we kledingbanken in Nederland. Twee doelen die voor de meest kwetsbare groep hulpbehoevenden een vangnet zijn. Tegelijkertijd vinden we dat juist deze doelen goed aansluiten bij Blycolin. Textiel – kleding – is onze corebusiness, terwijl maaltijden en onderdak de specialiteit zijn van onze klanten en partners.

image

Over het Rode Kruis

Hulp aan mensen in nood. Dat is waar het Rode Kruis voor staat. Dichtbij, als mensen hulp nodig hebben als gevolg van het coronavirus.

 

Zo deelt het Rode Kruis op diverse plekken in Nederland voedselpakketten uit aan mensen die momenteel het hoofd niet boven water kunnen houden. Maar ook ver weg.

Het Rode Kruis helpt mensen die hun dierbaren zijn kwijtgeraakt of wiens huis is weggevaagd door natuurgeweld. Daarnaast bereidt de organisatie mensen voor op crisissituaties en wordt alles in het werk gesteld om de gevolgen van rampen zoveel mogelijk te beperken. Met het grootste vrijwillige hulpverlenersnetwerk ter wereld is het Rode Kruis altijd in de buurt. Om te helpen als dat nodig is.

Het Nederlandse Rode Kruis is een vereniging die bestaat uit bijna 15.000 vrijwilligers, 500.000 leden en donateurs en ruim 80.000 Ready2Helpers. Ruim 400 beroepskrachten ondersteunen de activiteiten van al deze vrijwilligers om zoveel mogelijk mensen in nood te helpen. In totaal telt het Nederlandse Rode Kruis 197 afdelingen.