23 dec 2015

Geef indirect drinkwater

aan probleemgebieden

Sinds vorige maand is Blycolin een samenwerking aangegaan met Made Blue. “Een liter voor een Liter” Ons waterverbruik in de wasserij is gespiegeld door Made Blue. Dat betekent dat wij net zoveel schoon drinkwater beschikbaar maken in ontwikkelingslanden als wat wij in onze wasserij jaarlijks verbruiken.

In ons streven naar maatschappelijk verantwoord ondernemen is dit weer een volgende stap. We hebben een uitgebreide duurzame collectie en zijn op het gebied van product innovatie met steeds duurzamere producten aan het ontwikkelen. We meten onze CO2 uitstoot, maar schoon drinkwatervoorziening is eigenlijk een nog groter probleem in de wereld dan de uitstoot van CO2.

Toegang tot schoon drinkwater

Made blue heeft onze watervoetafdruk berekend en investeert voor ons in drinkwater projecten op plekken waar toegang tot schoon drinkwater niet vanzelfsprekend is. Denk daarbij aan waterputten, filtersystemen en pijpleidingen om schoon water uit de bergen naar lager gelegen dorpen te brengen.

Blycolin en Made Blue delen de ambitie om schoon drinkwater toegankelijk te maken voor iedereen in de wereld. Op dit moment ontberen nog altijd 780 miljoen mensen permanent toegang tot schoon drinkwater. Toegang tot schoon drinkwater is tegelijkertijd de meest effectieve manier om kindersterfte en armoede te bestrijden.

Made Blue is verheugd over de samenwerking met Blycolin. “Het is voor ons niet voor te stellen dat één van je kinderen niet naar school kan, omdat hij of zij die dag twee uur heen en twee uur terug moet lopen om een jerrycan met – waarschijnlijk zelfs vervuild – water te halen. Door bewustwording rondom water te versterken en samen te werken aan het beschikbaar maken van schoon drinkwater maken we echt een verschil. Het is fantastisch dat Blycolin hierin samen met ons optrekt door mee te investeren in drinkwaterprojecten.” aldus Machiel van Dooren, oprichter van Made Blue.

Ook Marc van Boekholt CEO van Blycolin is blij met de samenwerking: “Met het concept ‘liter voor een liter’ hopen wij samen met Made Blue veel mensen blijvend toegang te geven tot schoon drinkwater en daarmee een bestaan te laten opbouwen. Door de directe verbinding met ons waterverbruik creëren wij bovendien een heldere boodschap.

Liter voor een liter

De projecten worden geïmplementeerd door goede doelen zoals Simavi, Cordaid en AMREF Flying Doctors. De projectselectie en monitoring wordt uitgevoerd door Aqua for All. De projectvoortgang kan realtime worden gevolgd via AKVO. PwC levert ‘assurance’ over het gehele traject en borgt dat de geïnvesteerde gelden ook echt de benodigde liters opleveren.

Een mooi voorbeeld is het waterproject van Simavi in Khulna, Bangladesh. Mede dankzij de investeringen van made blue krijgen hier 3600 schoolkinderen toegang tot schoon water en voorlichting over hygiene. Daarnaast krijgen 14.860 mensen die leven in grote armoede toegang tot water en beheren zij samen de watervoorzieningen. Tot slot worden 12 regenwateropvang systemen ontwikkeld bij scholen.

Met het concept ‘liter voor een liter’ hopen wij samen met Made Blue veel mensen blijvend toegang te geven tot schoon drinkwater en daarmee een bestaan te laten opbouwen. Door de directe verbinding met ons waterverbruik creëren wij bovendien een heldere boodschap over onze watervoetafdruk richting klanten.

Over Made Blue

Made Blue spiegelt het drinkwaterverbruik van aangesloten merken en organisaties in Nederland met het duurzaam beschikbaar maken van drinkwater in ontwikkelingslanden: een liter voor een liter. Organisaties krijgen inzicht in hun watervoetafdruk, investeren in merkwaarde en dragen bij aan beschikbaarheid van drinkwater elders in de wereld. Made Blue biedt onderscheidend vermogen met positieve, meetbare impact, onafhankelijk geverifieerd. Made Blue is opgericht in samenwerking met Aqua for All en wordt ondersteund door Royal HaskoningDHV en PwC. Voor meer informatie zie: madeblue.org.