9 feb 2022

Stapje voor stapje naar een circulaire textielketen

Het is de Week van de Circulaire Economie. Hét moment om stil te staan bij de circulaire inspanningen en vooral bij de verbeterpunten op dit gebied. Want laten we eerlijk zijn: de grootste uitdagingen liggen nog voor ons. Bij Blycolin houden we ons élke week van het jaar bezig met circulariteit. Dat levert zichtbare vooruitgang op en vooral uitzicht op een gesloten textielketen.

Als leverancier van linnen voor de hospitality branch bevinden wij ons midden in de textielketen. Hier merken we hoe lastig het in de praktijk is om deze keten te sluiten. Er is goede wil bij vrijwel alle partijen in de keten en samenwerkingen leiden tot tastbare resultaten. Tegelijk blijkt het recyclen van linnen lastig om meerdere redenen. Maar wij zitten niet bij de pakken neer en komen, samen met onze partners, steeds dichter bij onze circulaire doelen. Wat ons betreft geldt: lang leve linnen!

Circulaire uitdagingen

Uitdagingen

Het sluiten van de textielketen is een monsterklus. Dat komt door een aantal factoren. Allereerst is de textielketen complex. Er zijn veel partijen betrokken bij het proces dat begint bij het oogsten van katoen tot en met het eindgebruik. Elk van deze partijen dient een rol te spelen bij het circulair maken van textiel. Daarin boeken we veel vooruitgang. Ook omdat we bij onze partners veel bereidheid zien om deze uitdaging op te pakken.

Een tweede hindernis is de technische complexiteit van het recyclen van textiel. Katoenvezels zijn lastig hoogwaardig te recyclen. Verbeteringen in de recyclingmogelijkheden leiden er wel toe dat we een steeds betere productkwaliteit realiseren met gerecyclede katoenvezels. Door deze te versterken met nieuwe vezels of een ander materiaal, kunnen we hierdoor tóch linnen produceren wat onze kwaliteitseisen voor van onze klanten beantwoordt. Dat is niet alleen een belangrijke randvoorwaarde voor onszelf, maar draagt ook bij aan ons duurzaamheidsdoel. Hoe groter de kwaliteit van onze producten, hoe langer deze meegaan. Als recyling leidt tot producten van mindere kwaliteit, neemt de levensduur af wat leidt tot een mindere mate van duurzaamheid. Daarom stellen we een deel van ons textielafval beschikbaar voor experimenten met chemische recyling. Deze techniek staat nog in de kinderschoenen, maar leidt tot beter kwaliteitsbehoud dan het nu gebruikelijke mechanisch recyclen.

Een derde uitdaging is de wijze waarop veel textielproducten worden geproduceerd. Wanneer bij de productie al rekening wordt gehouden met hergebruik, wordt recyclen véél eenvoudiger. Bijvoorbeeld door met 100 procent katoen te werken. Dit levert aan de achterkant een monostroom op, die hergebruik makkelijker maakt. Er hoeven dan geen materialen gescheiden te worden, voordat hergebruik kan plaatsvinden. Dat vraagt ook weer betrokkenheid van de gebruiker, want de samenstelling van het materiaal stelt eisen aan hoe het product gebruikt kan worden.

Onze bijdrage aan circulair textiel

Uitdagingen of niet, wij wachten niet af. Met als resultaat de circulaire producten die wij nu al aan onze klanten aanbieden. Het gaat hierbij onder meer om de Comeback, de bedloper die voor 90 procent bestaat uit gerecycled denim. Of de test met Reborn, het bedlaken dat voor de helft uit afgeschreven textiel bestaat. Omdat kwaliteit bij de recycling van katoen een uitdaging is, kijken we ook naar andere vormen van hergebruik. Een goed voorbeeld daarvan is ReusedRemade.

image

Circulaire textielketen

De lineaire textielketen transformeren tot een circulaire vergt veel buigen en polijsten. Maar dankzij goede wil, technologische innovatie en lef bij ons en onze partners om te experimenteren, komt deze wel steeds meer in het zicht. Wil je hierover verder praten met ons, neem dan contact met ons op.