11 apr 2013

Voor een beter milieu

en gezondere wereld

Blycolin is bijzonder actief en gedreven in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Niet omdat dat nu een mooi affiche is, maar uit overtuiging en uit het oprechte gevoel dat MVO hard nodig. De ISO 26000 zelfverklaring die wij opstelden en op 4 april met een handtekening bekrachtigen bevestigt dat. Officieel en zwart op wit.

Het MVO-beleid van Blycolin richt zich op verschillende speerpunten. Die beschreven wij al een paar jaar geleden in een manifest, zodat u kunt lezen op welke terreinen wij onze bijdragen willen leveren aan een beter milieu en een gezondere wereld voor mens en samenleving. Die nu opgestelde ISO 26000 zelfverklaring is in feite de officiële en internationaal erkende bezegeling daarvan.

MVO Principes

In de ISO 26000 zelfverklaring worden onze ambities onomstotelijk vastgelegd en worden actiepunten benoemd. Het document is verdeeld in vier hoofdstukken. Dit zijn de MVO-principes, het onderkennen van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van Blycolin en het betrekken van de stakeholders daarbij, de relevante MVO-kernthema’s en het integreren van maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen Blycolin. In de zelfverklaring worden de hoofdstukken uitgewerkt in subonderwerpen. Daarin staan stellingen en vragen, waarop wij de antwoorden geven die wij aanhangen en uitvoeren als rotsvast onderdeel van ons ondernemersbeleid. Zo ontstaat een compleet beeld van onze visie op MVO en de acties die we daarin ondernemen. Een beeld waaraan wij ons officieel verbinden.

Zelfverklaring

ISO 26000 is de internationale richtlijn, die dus aangeeft dat je als bedrijf duurzaam ondernemen in de praktijk uitvoert. Anders dan in andere ISO-certificering worden de eisen en voorwaarden van  ISO 26000 niet door externe instanties getoetst, maar opgesteld door een onderneming zelf. Wat overigens niet wil zeggen dat er maar gerommeld en gesjoemeld kan en mag worden. Onze zelfverklaring stelden wij op conform de NEN richtlijn NPR-9026+C1:2012 en ook nog eens onder de supervisie van Berenschot.