Polityka prywatności

Firma Blycolin szanuje prywatność wszystkich użytkowników jej strony internetowej oraz poufne obchodzenie się z przekazanymi danymi.
Wykorzystujemy te dane, aby komunikacja przebiegała sprawnie i szybko. Na przykład żeby umówić się z Państwem na spotkanie lub odpowiedzieć na pytania.

Do innych celów Państwa dane będą wykorzystane wyłącznie po uzyskaniu Państwa zgody.

Blycolin nie będzie danych osobowych sprzedawać lub udostępniać osobom fizycznym lub prawnym, które nie są stroną komunikacji.
Korzystamy w plików cookie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Więcej informacji o plikach cookie można znaleźć tutaj.